Zápisnice

Celoslovenské stretnutia

uznesenia zo zasadania pléna ZZŠS – stiahnuť

závery zasadania pléna – stiahnuť

zápisnica zo zasadania pléna ZZŠS – stiahnuť

uznesenia zo zasadania pléna ZZŠS – stiahnuť

zápisnica zo zasadania pléna ZZŠS – stiahnuť

zápisnica zo zasadania pléna ZZŠS – stiahnuť

Reforma

skúsenosti z reformy – stiahnuť

list ŠPÚ – stiahnuť