Stretnutie zástupcov ZZŠS a ministra školstva

Dňa 2. 5. 2022 sa konalo stretnutie zástupcov ZZŠS a ministra školstva SR. Stretnutia sa zúčastnili Mgr. Eva Horníková, Mgr. Alena Petáková, Ing. Eva Tchuriková a Mgr. Andrea Macháčová. Na stretnutí bola prestavená pánovi ministrovi nová prezidentka ZZŠS Mgr. Eva Horníková a bol oboznámený so Závermi zasadania pléna ZZŠS.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.