Školenia

Pátranie po predkoch

Cieľom projektu je podnietiť záujem mladých ľudí o svoju minulosť, prítomnosť a cez ne i budúcnosť. Cieľom je prebudiť hrdosť na seba, svojich predkov, svoju rodinu a svoju krajinu, ale i posilniť svoju pozíciu a kultúrnu a jazykovú identitu v spojenej Európskej únii.

Medzinárodná konferencia k čitateľskej gramotnosti

Konferencia je zameraná na možnosti implementácie čitateľskej gramotnosti do vyučovacieho procesu všetkých predmetov pod gesciou vedenia školy.