List ministrovi školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Vážený pán minister,

radi by sme vám touto cestou poďakovali za získané finančné prostriedky pre pedagogických a odborných zamestnancov na zlepšenie ich finančnej situácie a podporu statusu a postavenia pedagogických a odborných zamestnancov na Slovensku.

Obraciame sa na vás, ako najväčšia stavovská organizácia zastupujúca štátne základné školy so žiadosťou o vysvetlenie, niektorých bodov, ktoré uvádzame v tomto dokumente: TU

Ďakujeme za spoluprácu a reflexiu na požiadavky školského prostredia.

S úctou 

výkonný výbor Združenia základných škôl Slovenska,

pod vedením Mgr. Evy Horníkovej prezidentky Združenia základných škôl Slovenska.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.