Združenie základných škôl Slovenska

je nepolitické, nezávislé, otvorené a demokratické zoskupenie právnických osôb, ktoré vzniklo na základe spontánnej iniciatívy a potreby zakladateľov podporovať rozvoj škôl s právnou subjektivitou.

Aktuality

Prečítajte si o najnovších udalostiach v oblasti základných škôl na Slovensku

Celoslovenská konferencia riaditeľov základných škôl – program - Pozývame Vás na celoslovenskú konferenciu riaditeľov základných škôl, ktoré sa uskutoční dňoch 13. až 15. mája 2024 v Šamoríne, X-BIONIC…

Celoslovenská konferencia riaditeľov základných škôl – program Čítajte viac »

Riaditelia škôl súhlasia s potrebou manažérskeho vzdelávania sa - Riaditelia škôl súhlasia s potrebou manažérskeho vzdelávania sa Bratislava 19. apríla (TASR) - Kurikulárna reforma požaduje od učiteľov zmeny v…

Riaditelia škôl súhlasia s potrebou manažérskeho vzdelávania sa Čítajte viac »

Celoslovenská konferencia riaditeľov základných škôl – máj 2024 - Pozývame Vás na celoslovenskú konferenciu riaditeľov základných škôl, ktoré sa uskutoční dňoch 13. až 15. mája 2024 v Šamoríne, X-BIONIC…

Celoslovenská konferencia riaditeľov základných škôl – máj 2024 Čítajte viac »

Skúsenosti

Sme najväčšia a najdlhšie pôsobiaca organizácia združujúca základné školy na Slovensku.

Odbornosť

Sme partnerom štátnych organizácií pri pripomienkovaní legislatívy.

Prepojenia

Spájame riaditeľov škôl z celého Slovenska a vytvárame podmienky pre výmenu skúseností.

Prečo byť členom?

Staňte sa členom nášho združenia a pomôžte sebe a svojej škole rásť.

Osobné stretnutia

Každoročne organizujeme zasadnutia združenia, kde spoznáte a vymeníte si skúsenosti so stovkami riaditeľov a riaditeliek. Hosťami sú pravidelne aj zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ním riadených organizácií.

Legislatíva

Dostanete možnosť odborne pripomienkovať jestvujúcu a pripravovanú legislatívu, čím môžete ovplyvniť jej finálnu podobu.

Spájanie

Spoznáte kolegyne a kolegov, ktorí Vám v budúcnosti môžu pomôcť pri riešení problémov aj na Vašej škole. Zdieľanie skúseností je jeden z hlavných cieľov združenia.