Združenie základných škôl Slovenska

je nepolitické, nezávislé, otvorené a demokratické zoskupenie právnických osôb, ktoré vzniklo
na základe spontánnej iniciatívy a potreby zakladateľov podporovať rozvoj škôl s právnou subjektivitou.

  Aktuality

  Prečítajte si o najnovších udalostiach v oblasti základných škôl na Slovensku

  Skúsenosti

  Sme najväčšia a najdlhšie pôsobiaca organizácia združujúca základné školy na Slovensku.

  Odbornosť

  Sme partnerom štátnych organizácií pri pripomienkovaní legislatívy.

  Prepojenia

  Spájame riaditeľov škôl z celého Slovenska a vytvárame podmienky pre výmenu skúseností.

  Prečo byť členom?

  Staňte sa členom nášho združenia a pomôžte sebe a svojej škole rásť.

  Osobné stretnutia

  Každoročne organizujeme zasadnutia združenia, kde spoznáte a vymeníte si skúsenosti so stovkami riaditeľov a riaditeliek. Hosťami sú pravidelne aj zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ním riadených organizácií.

  Legislatíva

  Dostanete možnosť odborne pripomienkovať jestvujúcu a pripravovanú legislatívu, čím môžete ovplyvniť jej finálnu podobu.

  Spájanie

  Spoznáte kolegyne a kolegov, ktorí Vám v budúcnosti môžu pomôcť pri riešení problémov aj na Vašej škole. Zdieľanie skúseností je jeden z hlavných cieľov združenia.